Mänskliga Rättighetsdagarna 2019 menssäkrade

Mänskliga Rättighetsdagarna 2019 menssäkrade

I november 2019 menssäkrade vi Mänskliga Rättighetsdagarna (MR-dagarna) i Linköping. Årets tema för MR-dagarna var rätten till hälsa, och 3300 personer deltog i en menssäker mässa!

MR-dagarna sker årligen och flyttas mellan olika städer. Varje år är det fokus på en ny rättighet, och denna gång var det rätten till hälsa som gavs utrymme. Många spännande seminarium och föreläsningar skedde under de tre dagarna där rätten till hälsa diskuterades ur olika perspektiv.

#menssäkrad deltog genom menssäkra toalettmiljöer och ett seminarium om mens ur ett rättighetsperspektiv. Att mässan skulle menssäkras togs på initiativ av Niklas Österberg, lärare på MTI-gymnasiet, som också självklart är menssäkrat.