Mars – månaden för endometrios

Mars – månaden för endometrios

Vad är endometrios? 
Endometrios innebär att vävnad som liknar livmoderslemhinnan växer utanför livmodern.  Ett vanligt symtom är att ha mycket ont i samband med mens, men smärta kan också uppstå under andra delar av menscykeln. Endometrios går ofta i skov, vilket betyder att sjukdomen inte alltid ger lika starka symtom.

Endometrios är en godartad sjukdom men som kan leda till livslånga symtom i form av t ex smärtor, energilöshet och svårigheter att bli gravid. Psykisk påverkan är vanlig eftersom det kan vara oerhört påfrestande med bl.a. så kraftig smärta, att eventuellt inte bli trodd och att bli diagnostiserad med en kronisk sjukdom. Sjukdomen brukar försvinna efter klimakteriet, men ibland finns symtomen kvar även efter det.

Många med endometrios får sina första symtom i tonåren, vissa redan vid första mensen. Symtomen är individuella, och vissa har symtom som kan vara svåra att koppla till endometrios. Det är viktigt att lyssna på och lita på personen som har endometrios, den personen har ingenting att vinna på att ljuga om eller överdriva sina symtom.

Vanliga symtom:

 • Du får mycket ont när du har mens.
 • Du har smärtor i nedre delen av magen hela tiden, mer eller mindre.
 • Du har smärtor som strålar ut mot ryggen och ner i benen.
 • Du har smärtor långt in i slidan och i magen när du har slidsamlag.
 • Du har symtom som liknar urinvägsinfektion. Du kan till exempel känna dig kissnödig ofta eller ha svårt att komma igång och kissa.
 • Du har symtom som liknar IBS, som till exempel diarré eller förstoppning.
 • Det gör ont när du kissar eller bajsar.
 • Du har blod i kisset eller bajset i samband med mens.
 • Du känner dig allmänt sjuk, trött, illamående och har feber.
 • Du har svårt att få till en graviditet.
 • Du har längre och rikligare mens.

Listan tagen från 1177.se

Endometrios drabbar ca 10% av alla födda med livmoder; d.v.s. ca 200 000 personer i Sverige. Men statistiken kring endometrios är ungefärlig och mörkertalet stort; många med endometrios behöver träffa upp till fyra olika läkare för sina problem innan de får en diagnos. Genomsnittstiden från uppmärksammandet av symtomen till diagnos är 7-8 år, vilket också betyder att det finns personer som går långt fler år än så med odiagnostiserad endometrios.

Behandlingen vid smärta kan innefatta alvedon, citodon och andra smärtstillande. Förebyggande kan kombinerade p-piller förskrivas, men det finns också andra alternativ. Operation kan också vara ett alternativ, där kirurgen försöker ta bort endometriosvävnaden.

Om du vill lära dig mer om endometrios så rekommenderar vi:
Endometriosföreningen: https://endometriosforeningen.com/
Barnendometriosfonden: http://www.barnendometriosfonden.se/
Endometrios-doktorn på instagram. https://www.instagram.com/endometriosdoktorn/?hl=en
Internetmedicin Endometrios: https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/gynekologi-obstetrik/endometrios/