Så tyckte studenterna om menssäkringen

#menssäkrachalmers
Så tyckte studenterna om menssäkringen

Under maj menssäkrade vi Kårhuset Johanneberg på Chalmers Universitet i Göteborg tillsammans med Jämlikhetskommittén och Mensen. Bindor och tamponger sattes upp i Menssäkrads behållare på sju toaletter i Kårhuset mellan 6 maj och 3 juni. Testet avslutades med en undersökning där140 studenter svarade på en enkät om 7 frågor.

Resultatet från enkäten

92 % av studenterna som deltog i enkäten tycker att Chalmers ska erbjuda mensskydd gratis permanent. 71% svarande att tillgängliga mensskydd skulle ha positiv inverkan på deras studiekoncentration. Majoriteten av de som svarade har någon gång, till ofta, använt toalettpapper som skydd i brist på mensskydd.

Cirka 89% uppgav att de aldrig eller sällan inte haft råd att köpa mensskydd. 11% svarande att de då och då till ofta inte haft råd vilket är alarmerande. Mens ska aldrig vara ett hinder.

Ta del av hela resultatet från enkäten här.

Hur mycket mensskydd gick åt?

Totalt gick det år 2226 mensskydd under testet. Jämlikhetskommittén uppskattar att ca 7700 menstruerande har rört sig i lokalerna under perioden (ca 350 per dag under veckodagar och ca 90 på helgdagar) . Det ger ett jämförelsetal om 0,28 mensskydd per menstruerande per dag vilket motsvarar ca 8,4 mensskydd i månaden. Prisbilden avgörs sedan av vilket typ av mensskydd som man väljer att köpa in.

Antalet menstruerande har vi räknat fram med utgångspunkt i data från hur många som köpt lunch i Kårrestaurangen under maj. Jämlikhetskommittén uppskattar att det rört sig ungefär 1000 studenter i Kårhusets lokaler på vardagar varav 35% kan vara menstruerande (vilket i sig motsvarar könsfördelningen på Chalmers). Under helgerna minskar antalet studenter i lokalerna med 75%.

Har du frågor eller vill veta mer om menssäkerhet? Ta kontakt med oss på hej@menssakrad.se.