Mensskydd – en tillväxtmarknad

Mensskydd – en tillväxtmarknad

Visste du att mensskyddet tillhör en av de kategorier konsumentprodukter som växer allra mest i världen just nu? På senare år har vi sett ett tilltagande antal kampanjer och utbildningsinsatser som ökat medvetenheten om mensskydd globalt vilket i sin tur har påverkat marknaden.

Bindor är fortfarande det mensskydd som vi köper och använder mest, både i Sverige och i övriga världen. Strax därefter följer tampongen men glädjande nog räknas även menskopp nu till en av de större produktkategorierna. En av de viktigaste marknadstrenderna som styr branschens tillväxt är den ökande medvetenheten hos konsumenten via sociala medier. Målgruppen är idag mycket medveten och söker naturliga alternativ och etiska varumärken. Holistisk välbefinnande är alltså ett viktigt filter i köpbeslutet. 2020 nådde den globala marknaden ett värde på 29,02 miljarder USD. Men marknaden förväntas växa med en genomsnittlig årliga tillväxttakt på 6,3% mellan 2021 och 2026, och uppgå till cirka 39,40 miljarder USD år 2026!

Till det här ska dock tilläggas att majoritet av menstruerande i världen inte har tillgång till kommersiella mensskydd.

Sist men inte minst är det upp till oss som menssäkrar att göra informerade val som inkluderar alla. Viktigt är att se till att mensäkra med både binda och tampong. Det är många som har mens som inte vill eller kan använda en tampong. Se till att det finns tillgång till handfat och tvål för dem som använder menskopp eller andra återanvändningsbara mensskydd. 

Vår uppgift på Menssäkrad är att se till att våra kunder gör informerade val. Vi tar också ansvar för att vi får med oss alla parametrar när vi går en menssäker framtid till mötes.