Nu testar vi menssäkerhet på Malmö Högskola

Nu testar vi menssäkerhet på Malmö Högskola

Menssäkrad ingår samarbete med projektet Bindaihop för att tillsammans menssäkra Malmö Högskola! I förra veckan skickade vi två nya lådor med lock och en rejäl laddning mensskydd till Bindaihop i Malmö. Målet är att mäta vad den faktiska kostnaden för menssäkerhet blir på en skola som Malmö Högskola. Läs mer om Bindaihop och deras arbete.

”Varför Bindaihop? Idag är kunskapsnivån gällande mens fortfarande relativt låg hos många, inte minst yngre personer. Att mens inte alltid omnämns med sitt rätta namn är ett exempel som visar på att det fortfarande råder tabu kring ämnet. Ett annat exempel är att reklamer väljer att byta ut färger på vätskor som ska likna mens.

Mot bakgrund av det fortfarande finns stora kunskapsluckor, stående fördomar och tabu kring mens vill vi skapa ett utrymme för att personer enkelt ska kunna öka sina kunskaper kring mens.

Genom vårt instagramkonto, @bindaihop, vill vi öka kunskapen om mens hos alla personer. Med en ökad mens-kunskap hos alla kan det bli lättare att normalisera mens i samhället vilket på sikt kan öppna upp för samtal, minska tabun, stigma, fördomar och hjälpa personer att känna sig mer bekväma i sin kropp.

Vår ambition är att skapa ett forum som är givande, peppande och belysa det glada/positiva med mens lite extra. Vi kommer både producera mer faktabaserade inlägg och inlägg som tar upp intressanta frågor/videoklipp som kan öppna upp för diskussion.

Vi finns dagligen tillgängliga på bindaihop@gmail.com och Instagram: @bindaihop

/Stella, Marigona, Martina, Faranak och Maja.